Masz pytania? Zadzwoń do nas: 

  /84/ 664-22-71 lub 795- 041-035

Zapisy

Jakie należy spełnić warunki, zapisując dziecko do przedszkola?
Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem koniecznym jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyjęcia dziecka w wieku poniżej 3 lat – jeżeli uzyskało już orzeczenie, którym mowa powyżej.

Kiedy można zapisać dziecko do przedszkola?
Prowadzimy rekrutację całoroczną, co oznacza że rodzic może zapisać swoje dziecko w dowolnym momencie roku szkolnego. Niemniej, naszym zdaniem najkorzystniejszym momentem rozpoczęcia udziału dziecka w zajęciach (z punktu widzenia integracji rówieśniczej i adaptacji w placówce) jest wrzesień.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?
Rodzic, który chce zapisać dziecko do przedszkola powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie placówki. Następnie wypełniony formularz wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym dla dziecka przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną (oraz, jeżeli została wystawiona – opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego względem dziecka), należy złożyć u dyrektora przedszkola (ul. Słowackiego 7 b w Tomaszowie Lubelskim, I piętro, pokój nr 41).

Ilość miejsc w przedszkolu jest ograniczona, a decydujące znaczenie (poza kompletem złożonej dokumentacji) ma kolejność zgłoszeń. W razie konieczności tworzona jest lista rezerwowa kandydatów do przedszkola.